Vaccinationsinformation
Vaccin mot Vattkoppor

Förebyggande vaccination mot vattkoppor för vuxna och barn från 9 månaders ålder omfattar totalt 2 doser.

Dos 1
Dos 2: Tidigast 6-8 veckor efter dos 1 men fördel att vänta med att ta dos 2 efter 10-12 månader.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är sjukdomskänsla, feber och illamående.

Även om man redan blivit exponerad för viruset kan man ta vaccinet upp till 72 timmar efter exponeringen, och slippa bli sjuk.

För ytterligare information, se FASS
Varilrix®

Sjukdomsinformation
Vattkoppor

Vattkoppor är en välkänd, mycket smittsam men för det mesta ganska banal utslagssjukdom. Mottagligheten är allmän, oftast drabbas förskole och skolbarn. Sjukdomen finns över hela världen.
Vattkoppor smittar från person till person främst via luften runt den sjuke. Sjukdomen börjar oftast med lätt till måttlig feber och värk i kroppen något dygn. Sedan uppstår ett kliande, blåsformigt utslag (koppa). Blåsorna brukar först uppstå på bålen, senare i ansiktet, hårbotten och munhåla. Klådan är nästan alltid besvärlig. Relativt vanligt är att blåsorna kan infekteras av hudbakterier, och det är inte ovanligt med ärr efter kopporna. En ovanligare komplikation är lunginflammation, som kan vara besvärlig. Hjärninflammation kan förekomma, men är ovanligt.

Sambandet mellan vattkoppor och bältros

Det virus som orsakar vattkoppor orsakar även bältros och heter varicella zoster-virus. Viruset tillhör gruppen herpesvirus. Dessa utmärks bl a av att de efter infektionen ligger kvar gömda (latent) i kroppens nervceller.

Första gången man träffar på varicella zoster-virus är då man får vattkoppor. Efter att man har haft vattkoppor, med eller utan symtom, vilar virus alltså kvar i kroppen. Med stigande ålder och ett försämrat immunförsvar kan viruset aktiveras och börja föröka sig. Och det är då man får bältros. Bältros kan ge vattkoppor, men inte tvärtom.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se