Vaccinationsinformation
Vaccin mot japansk encefalit för vuxna

Förebyggande vaccination för vuxna mot japansk encefalit omfattar två doser.

Dos 1
Dos 2: 1-4 veckor efter dos 1.
Dos 3: 1-2 år efter dos 2.
Dos 4: ca 10 år

Den andra dosen ska tas minst en vecka innan risk för att utsättas för japansk encefalit.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.


Vaccin mot japansk encefalit för barn

Förebyggande vaccination för barn mot japansk encefalit omfattar tre doser.

Dos 1
Dos 2: 4 veckaor efter dos 1
Dos 3: 1-2 år efter dos 2
Dos 4: ca 10år

Förnyelsedos kan ges efter 3 år.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

Vaccin mot japansk encefalit skyddar inte mot infektioner som orsakas av andra virus än japanskt encefalit. Man bör skydda sig på lämpligt sätt mot myggstick (myggnät, myggmedel och lämpliga kläder) även efter vaccination.

För ytterligare information, se FASS
IXIARO

Sjukdomsinformation
Japansk encefalit

Japansk encefalit är en allvarlig virussjukdom som drabbar hjärnan. Det är en virusinfektion som sprids med myggor från grisar och vissa fåglar.
Japansk encefalit förekommer i sydöstra Asien och är den vanligaste virala hjärninflammationen med ca 50 000 rapporterade fall varje år. Smitta leder till sjukdom i upp till 2 % av fallen. Sjukdomen är mycket allvarlig med ca 25 % dödlighet och bestående skador i ca 30 % av fallen.

I vissa delar av Sydostasien är sjukdomen epidemisk, blommar upp i monsuntiden när myggornas antal ökar, i andra delar förekommer sjukdomen hela tiden. Myggnät och myggmedel minskar risken att smittas. Risken är störst på landsbygden där öppna vattensam-lingar eller konstbevattning förekommer. Risk föreligger även i storstädernas slumområden.
Den senaste 10-årsperioden har minst 10 skandinaver insjuknat i japansk encefalit. Tre av dessa avled och tre har fortfarande betydande besvär.

Läkemedel mot sjukdomen saknas.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se