Vaccinationsinformation
Vaccin mot Pneumokocker

Förebyggande vaccination mot pneumokocker ges som en singeldos för vuxna. Pneumokockvaccination ingår för småbarn i det nuvarande barnvaccinationsprogrammet sedan ett par år tillbaka.

Vaccination rekommenderas till personer utan mjälte och andra med nedsatt immunförsvar (kroniska hjärt-lungsjukdomar, diabetiker, personer äldre än 65 år), samt till små barn.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS
Pneumovax
Prevenar 13

Sjukdomsinformation
Pneumokockinfektion

De allra vanligaste pneumokockorsakade sjukdomarna är lunginflammation samt öron- och bihåleinflammation.

Personer över 60 år och spädbarn/barn har större risk att drabbas av allvarliga komplikationer efter pneumokock-infektion.

Sjukdomsbilden vid pneumokockinfektioner varierar, från allvarlig sjukdom med blodförgiftning och hjärnhinne-inflammation till nedre luftvägsinfektioner med lunginflam-mation och lindriga övre luftvägsinfektioner som akut öroninflammation.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se