Vaccinationsinformation
Vaccin mot Polio

Förebyggande grundvaccination mot polio omfattar tre doser. Skyddet måste sedan förbättras med en fjärde dos efter ca 5 år. En femte dos kan dessutom övervägas vid, t.ex resa.

Tidigare ovaccinerade vuxna:

Dos 1
Dos 2: 1-2 mån
Dos 3: 12 mån
Dos 4: 10 år

Har du vaccinerats enligt det svenska barnvacccinationsprogrammet har du fått 4 doser vaccin mot polio. Har du haft polio, måste du ändå vaccineras.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare info, se FASS
Imovax® Polio

Sjukdomsinformation
Polio

Sjukdomen orsakas av poliovirus. Virus utsöndras med avföringen, och smittan sprids framför allt via avloppsförorenat vatten. Den kan också spridas vid nära kontakt mellan människor. Polio överförs i områden med otillräcklig vattenrening.

Sjukdomen debuterar med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar och kan i ett fåtal fall, inom några dygn följas av förlamningar i såväl armar och ben samt i andningsmuskulatur.

Polio har blivit alltmer sällsynt men vissa länder i Asien och Afrika har de senaste åren rapporterat fall. Polio anses utrotad från hela västra jordklotet och i Europa.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se