Vaccinationsinformation
Vaccin mot Tuberkulos (TBC)

Förebyggande vaccination mot tuberkulos ges som en singeldos. Innan vaccination måste PPD (tuberkulintest) utföras.

Förväntade reaktioner på vaccinationen är:
Lätt svullnad, rodnad och ömhet vid injektionsstället följt av en lokal lesion. Några veckor senare utvecklas denna lesion till ett litet sår. Efter några månader läker såret och efterlämnar ett litet, platt ärr. Lätt svullnad av lymfkörtlarna i armhålan kan upplevas.
Detta är vanliga reaktioner på vaccinationen. Injektionsstället bör inte täckas, så underlättas läkningen.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se fass
BCG-vaccin SSI

Sjukdomsinformation
Tuberkulos (TBC)

Tuberkulos, lungsot, TBC, är en infektionssjukdom som orsakas av tuberkelbakterien och sprids genom dropp-infektion via luften och kan drabba alla kroppens organ, men framförallt lungorna.
Tuberkelbakterien kan ligga vilande i lungorna i åratal men aktiveras som ett svar på en immunbristsjukdom, vid hög ålder eller vid immunologisk stress.

Symtom på sjukdomen är blodiga upphostningar, vikt-nedgång, feber och en känsla av utmattning. Sjukdomen är svårbehandlad eftersom bakterien som orsakar sjuk-domen är mycket motståndskraftig, och endast en speciell antibiotikakur under en lång period kan bota sjukdomen.

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjuk-domarna i världen och man räknar med att ca två miljarder människor är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och ca två miljoner dör. I tredje världen återfinns 80% av fallen. Globalt är tuberkulos en sjukdom som drabbar barn och yngre vuxna. I Sverige har vi sedan många decennier sett en minskning av tuberkulosen, och de senaste åren har det anmälts drygt 400 fall/år.

Sedan 1975 utförs vaccination mot tuberkulos inte längre rutinmässigt. Vaccination erbjuds numera i Sverige bara till särskilda s.k. riskgrupper. Det gäller i första hand invandrarfamiljer från länder med hög tuberkulosförekomst, samt svenska barn med planerad längre vistelse i sådant land.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se