Vaccinationsinformation
Vaccin mot hepatit B

Förbyggande vaccination mot hepatit B omfattar tre doser och kan ges till vuxna och barn.

Dos 1
Dos 2: 1 månad efter dos 1
Dos 3: 6 månader efter dos 1

De två första doserna av vaccinet ger fullgott skydd inför utlandsresa och en tredje spruta behövs för att ge ett långtidsskydd, som beräknas kvarstå i minst 25 år.
Har du inte följt vaccinationsschemat, kontakta vaccinationsbyrå för rådgivning.

Om tiden inte medger att man hinner ta de två första doserna i god tid före avresan, kan man som alternativ ta:

Dos 1
Dos 2: 7 dagar efter dos 1
Dos 3: 21 dagar efter dos 1
Dos 4: 12 månader efter dos 1

Ingen snabbvaccination rekommenderas för barn.
Har du inte följt vaccinationsschemat, kontakta vaccinationsbyrå för rådgivning.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, utmattning, sjukdomskänsla, feber illamående, aptitlöshet och diarré.

För ytterligare information, se FASS
HBVAXPRO®


Kombinationsvaccin mot hepatit A och B Twinrix®

Förebyggande vaccination mot hepatit A och B för vuxna och barn från 1 års ålder omfattar totalt 3 doser.

Dos 1
Dos 2: 4 v efter dos 1
Dos 3: 6 mån efter dos 1

De två första doserna av vaccinet ger fullgott skydd inför utlandsresa och en tredje spruta behövs för att ge ett långtidsskydd som beräknas kvarstå i minst 25 år.
Har du inte följt vaccinationsschemat, kontakta vaccinationsbyrå för rådgivning.
Om tiden inte medger att man hinner ta de två första doserna i god tid före avresan, kan man som alternativ ta:

Dos 1
Dos 2: 7 dagar efter dos 1
Dos 3: 21 dagar efter dos 1
Dos 4: 12 månader efter dos 1

Snabbvaccination rekommenderas inte för barn med Twinrix.
Har du inte följt vaccinationsschemat, kontakta vaccinationsbyrå för rådgivning.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, utmattning, sjukdomskänsla, feber illamående, aptitlöshet och diarré.

För ytterligare information, se FASS
Twinrix®


Kombinationsvaccin mot hepatit A och B Ambirix®

Har du ont om tid inför resan finns ett alternativt vaccin (Ambirix) till barn från 1 till 16 år. Detta omfattar två doser.

Dos 1
Dos 2: 6-12 månader efter dos 1

Dos 1 ger barnet ett gott skydd mot hepatit A inför resan, och efter dos 2 erhålls även ett skydd mot hepatit B. Efter två doser erhålls ett långtidsskydd.
Har du inte följt vaccinationsschemat, kontakta vaccinationsbyrå för rådgivning.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, utmattning, sjukdomskänsla, feber illamående, aptitlöshet och diarré.

För ytterligare information, se FASS
Ambirix®

Sjukdomsinformation
Hepatit B

Hepatit B finns över hela världen och smittar främst genom blod, men kan smitta via alla kroppsvätskor.
Hepatit B-virus infekterar enbart människor. Smittämnet är globalt mycket spritt, i vissa delar av Afrika och Asien är 10–20% av befolkningen smittad.
Tiden från smittotillfället till sjukdomsutbrott är två till sex månader.

Hepatit B-virus orsakar en inflammation i levern. Alla blir inte gula i huden, men de flesta blir besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader. Upprepade blodprov visar om och när smittsamheten upphör eller om sjukdomen går över i en kronisk fas. Hepatit B i kronisk fas kan förorsaka skrumplever och levercancer. Infektionen läker vanligen utan bestående men, men ett fåtal utvecklar dock en kronisk leverinflammation, i regel kombinerad med fortsatt smittsamhet. Någon specifik behandling finns ej utan behandlingen får riktas mot patientens symtom.

Vaccinationen bör övervägas till resenärer som vistas framför allt i Asien, Afrika eller Sydamerika under längre tid eller vid upprepade tillfällen. Även sjukvårdspersonal bör vaccineras.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se