Vaccinationsinformation
Vaccin mot TBE

Förebyggande grundvaccination mot TBE omfattar tre doser och kan ges till vuxna och barn över 1 år.

Dos 1
Dos 2: 1-3 månader efter dos 1
Dos 3: 5-12 månader efter dos 2

När det är nödvändigt att snabbt uppnå ett immunskydd kan den andra dosen ges två veckor efter den första. Den första påfyllnadsdosen (dos 4) kan ges senast tre år efter den tredje dosen. Därefter ges påfyllnadsdos var 5:e år till personer under 60 år och var 3:e år till personer över 60 år.

För att hinna uppnå optimalt skydd till fästingsäsongen, skall den första och andra dosen helst ges under vintermånaderna. Den tredje dosen ges med fördel innan den följande fästingsäsongen börjar.
Om intervallet mellan de tre doserna förlängs kan det leda till ofullständigt skydd mot infektion. Har du inte följt vaccinationsschemat, kontakta vaccinationsbyrå för rådgivning.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS
FSME-IMMUN Vuxen
Encepur®

Sjukdomsinformation
Fästingburen hjärninflammation (TBE)

Vaccinet skyddar endast mot fästingburen hjärninflammation. Det skyddar inte mot en infektion orsakad av Borreliabakterien, som också överförs via fästingar och som ibland kan ge liknande symtom. Genomgången naturlig TBE ger livslång skydd.

Fästingburen hjärninflammation (TBE) orsakas av TBE-virus. Vid fästingbettet överförs TBE-viruset snabbt från fästingens spottkörtlar. Cirka 0,1-4,0 % av fästingarna i endemiska områden är virusbärare.
TBE förekommer endemiskt i stora delar av Europa. I Sverige diagnostiseras årligen cirka 150-200 fall av TBE. Riskområdet för TBE sträcker sig från kustområden vid Roslagen till Kalmartrakten, de centrala och östra delarna av Mälarregionen. Särskilda riskområden är kusterna kring Södertörn samt vissa öar i Mälaren. Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Baltikum eller Centraleuropa brukar också rekommenderas vaccination.

Fästingar är aktiva från mars till november, när temperaturen ligger över fyra till fem grader. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. Myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Efter en inkubationstid på 7-28 dagar insjuknar patienterna. TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar.
De flesta blir helt återställda men upp mot 30% får långdragna eller t.o.m. bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Det finns inget specifikt läkemedel verksamt mot TBE-virus, utan behandlingen inriktas mot patientens symtom.

Skydd mot fästingbett
Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. När Du vistas i fästingmiljö kan du tänka på följande:
  • Stövlar, långbyxor med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften samt en skjorta, nedstoppad innanför byxlinningen.
  • Kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Fästingar syns lättast på ljusa kläder.
Då dessa åtgärder inte utesluter fästingbett, kan det rekommenderas att man efter vistelse i fästingområde:
  • Inspekterar hela sin kropp, speciellt mjuka och behårade kroppsytor.
  • Hos barn sitter fästingarna ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet.
  • Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe kan det också vara klokt att duscha (eller bada) och kamma håret.
Om du blir fästingbiten
  • Fästingen bör tas bort så snart som möjligt, helst med en finspetsig pincett eller en fästingborttagare.
  • Fatta tag om fästingen så nära huden du kan och drag rakt ut. Du skall inte vrida, detta kan göra att mundelar bryts loss och fastnar i huden. Du skall inte smörja på fett eller nagellack, detta kan få fästingen att "kräkas".
  • Då fästingssnara används Läs tillverkarens råd.
  • Tvätta såret med desinfektionsmedel och tvätta händerna med tvål och vatten.
  • Om Du inte fick bort hela fästingen lägg alsolspritomslag över bettet. I regel uppstår efter några dagar en liten inflammation och då är det ofta enkelt att med pincett eller nål få bort kvarvarande delar.
   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se