Frågor och svar
» Kan man vaccinera sig om man har feber?
Svar:
I många sammanhang rekommenderas att man inte bör vaccinera sig när man har feber. Skälet till detta är att en eventuell feberreaktion av vaccinet läggs till den redan befintliga febern och att patienten alltså drabbas av onödigt hög feber.
I praktiken är inte detta något problem för vuxna patienter som behöver vaccin. Små barn som grundvaccineras på BVC kan och bör däremot vänta till feberfrihet.
» Behöver jag ta om de vaccin jag fick som barn mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio?
Svar:
Vaccinationerna mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio som ingår i barnvaccinationsprogrammet håller tyvärr inte hela livet. Även om man har fått en fullgod primärvaccination behövs påfyllning av skyddet kontinuerligt, eftersom även vuxna bör vara fullt skyddade mot dessa allvarliga sjukdomar. Såväl hemma som på resor.
Läs mer om Stelkramp, Difteri och Kikhosta. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» En pappa med ett barn är orolig att barnet ska smittas av vattkoppor på dagis. Pappan är osäker om han har haft vattkoppor eller inte när han var barn, och undrar nu om han bör vaccineras?
Svar:
Har du inte haft vattkoppor finns det ett vaccin. Det är två doser som ska tas med minst 6 veckor emellan. Har man redan blivit exponerad för viruset kan man ändå ta vaccinet upp till 72 tim efteråt. Skulle det vara så att du haft vattkoppor utan att veta om det är det ingen fara att vaccinera sig.
Läs mer om Vattkoppor. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» En kvinna fick två doser vaccin mot fästingburen hjärninflammation enligt vaccinationschemat för tre år sedan. Nu undrar hon hur hon ska fortsätta sin vaccinering mot TBE?
Svar:
Det är rimligt att räkna dessa två doser och att alltså betrakta den nu aktuella dosen som nr 3 i ordningen.
Läs mer om TBE, Fästingburen hjärninflammation. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» Skyddar TBE vaccin även mot borrelia?
Svar:
Vaccinet skyddar endast mot fästingburen hjärninflammation. Det skyddar inte mot en infektion orsakad av Borreliabakterien, som också överförs via fästingar och som ibland kan ge liknande symptom.
Läs mer om TBE, Fästingburen hjärninflammation. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» En ung man som ska ut och resa undrar: "Måste jag vaccinera mig"?
Svar:
Nej, det måste man inte, men du riskerar att bli allvarligt sjuk.
» Jag har en 14-årig dotter, är det lämpligt för henne att vaccinera sig mot livmoderhalscancer och kondylom undrar en tvåbarns mor.
Svar:
Vaccinet förväntas göra störst nytta när det ges innan en person blivit smittad med någon av de typer av humant papillomvirus som vaccinet skyddar mot.
Läs mer om Livmoderhalscancer, HPV-infektion. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» En 20-årig kvinna skall åka till Bangalore i Indien och arbeta med gatubarn under 6 veckors tid. Skall jag vaccinera mig med BCG frågar hon?
Svar:
Ja, hon som volontär kommer att jobba i nära kontakt med lokal befolkning i områden med större risk för tuberkulos även om vistelsen är relativt kort.
Läs mer om Tuberkulos (TBC). (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» Varför ger vi bara en dos av BCG (vaccination mot tuberkulos) undrar en ung man?
Svar:
Den dokumentation som finns är klen, med den visar att andra dosen ger en obetydlig skyddseffekt. World Health Organisation rekommenderar aldrig att booster tas.
Läs mer om Tuberkulos (TBC). (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» En familj ska åka på en charteresa i 2 veckor till södra Thailand. De undrar vilka vaccinationer som beövs inför resan. Familjen består av två vuxna och tre tonåringa.
Svar:
De rekommenderas att komma till vaccinationsmottagningen för reseråd. Vaccin som vanligen rekomenderas är hepatit a eller vaccin mot både hepatit A och B, och det drickbara vaccinet mot kolera som även skyddar till viss del mot turistdiarrée. Samtidigt är det ett bra skäl att se över grundskyddet mot polio, stelkramp, difteri och kikhosta.
Länk till vaccin- och sjukdomsinformation.
» Ett par i 50-års åldern skall på 3 veckors lång semesterresa till Sydafrika. Mestadels kommer de vistas i Kapstaden, men även en vecka i Kreugerparken. Paret undrar vilket vaccinationsskydd de behöver inför resan?
Svar:
De rekommenderas att komma till vaccinationsmottagningen för reseråd. Mellanlandningar i vissa afrikanska länder medför krav på gula feber vaccination vid inresa till Sydafrika. Det är bra att se över grundskyddet mot polio, stelkramp, difteri och kikhosta. Övriga vaccinationer som kan rekomenderas är vaccination mot hepatit A, hepatit A och B, och malariaprofylax.
Läs mer om Hepatit A+B samt Malaria. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» Är det farligt att ha vaccinerat sig mot hepatit a när man är gravid?
Svar:
Nuvarande vaccin anses vara säkert att använda under graviditet. Risken för hepatit A i många länder är långt ifrån obefintlig och det är inte farligt att vaccinera sig mot hepatit A under graviditet.
Läs mer om vaccination under graviditet.
Läs mer om Hepatit A. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» En kvinna i 50-årsåldern ska åka till Cypern i tre veckor, och har frågor om vaccination. Hon har tidigare haft magbesvär när hon varit utomlands. Hon frågar om hon kan ta Dukoral och hepatit A även om det inte rekommenderas för resan till Cypern?
Svar:
Ja, är hon särskilt känslig för diarréer är Dukoral mycket väl på sin plats och även om man inte tycker att hepatit A behövs, får hon det förstås gärna.
Läs mer om Hepatit A. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» En avloppsarbetare undrar: Behövs poliovaccin vart femte år som det står i en skyddshandbok för avlopps-arbete?
Svar:
En grundvaccination med fyra doser och en femte om man är född 1948-1959 skall räcka. Däremot är risken för hepatit ökad och vaccination mot hepatit A och B kan rekommenderas.
Läs mer om Polio. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» En 9 månaders pojke som skall åka till Gambia under 14 dagar som charterturist. Skall han få gula febern-vaccin?
Svar:
Den nedre gränsen för gula febern-vaccination varierar mellan 6, 9 och 12 månader beroende på vem man lyssnar på. I praktiken finns en viss ökad risk för encefalit när barn är yngre än 1 år och blir vaccinerade med detta vaccin och eftersom risken för gula febern för charterturister trots allt är mindre än mikroskopisk tycker man att han kan avstå.
Läs mer om Gula Febern. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» Hur är det med gula febern-vaccin för en charterresa till Isla Margarita utanför Venezuela?
Svar:
Detta skall inte behövas om man flyger som charterturist och inte skall besöka fastlandet. Om man däremot åker in mot Amazonas kan vaccin vara av värde för att skydda mot sjukdomen.
Läs mer om Gula Febern. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
» Hur är det med badsemester till Hainan i Kina? Behöver vi malariaprofylax undrar ett par i medelålder?
Svar:
För en badsemester får det ändå räcka med myggstift. Däremot är det av värde att ta hepatit-A vaccin och överväga Dukoral, ett vaccin mot kolera som till viss del skyddar mot turistdiarrée.
Länk till vaccin- och sjukdomsinformation.
» En kvinna som kommer för hepatit A-vaccination med en dos för 8 år sedan. Behöver hon börja om med vaccination mot hepatit-A?
Svar:
"En dos är alltid en dos", alltså det räknas också den dosen som gavs för 8 år sedan.
Läs mer om Hepatit A. (Vaccin- och sjukdomsinformation)
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se