Vaccinationsinformation
Vaccin mot Bältros (herpes zoster)

Förebyggande vaccination mot bältros med nya bältrosvaccinet Shingrix omfattar två doser. För personer som är 50 år eller äldre.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är rodnad, smärta, svullnad och klåda vid injektionsstället, huvudvärk och feber.

För ytterligare information, se FASS
Shingrix

Sjukdomsinformation
Bältros

En av fyra får bältros någon gång under livet.
Bältros är en virussjukdom som orsakas av återaktivering av det virus som ger upphov till vattkoppor.
För att drabbas av bältros måste man ha haft vattkoppor tidigare. När man har haft vattkoppor försvinner inte viruset som orsakade sjukdomen utan finns kvar vilande i nervrötterna. Viruset kan när som helst återaktiveras senare i livet och orsaka bältros.
Risken att utveckla bältros ökar med åldern, vilket beror på en naturlig åldersrelaterad försvagning av immunförsvaret.

Vid bältros får man vanligen smärtsamma hudutslag med blåsor, det kan leda till svår och långvarig smärta.

Bältros kan ge vattkoppor, men inte tvärtom.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se