Företagsvaccinationer
LänsVaccinationer tillhandahåller det vaccinationsskydd som krävs för att era medarbetares hälsa ska tryggas och för att verksamheten skall kunna hållas igång utan onödiga sjukdomsfall.

Om er personal av olika anledningar har svårt att komma till oss så kommer vi till er. Detta under förutsättning att ni är en grupp om minst 5 personer som vill vaccineras. Ett för stunden ledigt arbets- eller konferensrum blir då vår tillfälliga vaccinationsmottagning.

Vill du veta mer så går det bra att kontakta oss via e-post eller telefon. Våra erfarna medarbetare hjälper till att utreda era respektive medarbetares vaccinationsbehov. Vi erbjuder de flesta förekommande typer av vaccination och även resemedicinsk rådgivning.

Mycket att spara på att vi kommer till er!
Aktuella vaccinationspriser hittar du i vår prislista. Dessa priser gäller även vid vaccinering på ert företag. Det enda som tillkommer är en besöksavgift på 1500 kr för inställelse i Uppsala. (För längre resor begär prisuppgift.)
OBS! Du vet väl att kostnaden för förmån av fri vaccination som hör samman med tjänsten är skattefri, t.ex. vid influensaepidemi på arbetsorten eller utlandsresa i tjänsten.
Förmån av vaccination inför privat utlandsresa är skattepliktig.
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se