Vaccinationsinformation
Dukoral®

Förebyggande vaccination mot kolera/ETEC för vuxna och barn från 2 års ålder omfattar 2 doser.

Dos 1
Dos 2: 1-6 v
Boosterdos inför resa.

Ett drickbart vaccin som stimulerar immunförsvaret i tarmen och skapar ett skydd mot kolera.

Grundvaccinationen för vuxna och barn från 6 års ålder omfattar 2 doser, och för barn mellan 2-6 år omfattar 3 doser (kolera).
Doserna tas med 1-6 veckors mellanrum, där sista dosen bör tas senast 1 vecka före avresa.
För att upprätthålla skyddet mot kolera rekommenderas en ny dos om upp till 2 år gått sedan grundvaccination.

För ETEC krävs en ny dos efter 3-6 mån. Om upp till 2 år har gått sedan den senaste vaccinationen räcker det med en dos. Om mer än 2 år har gått sedan den senaste vaccinationen, bör grundvaccinationen (2 doser) förnyas.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är: diarré, magont, magkramp, bubblig och uppsvälld mage, gaser och allmänt obehag i magen.

För ytterligare information, se FASS.se

Sjukdomsinformation
Kolera

Alla friska resenärer, vuxna och barn över 2 år kan vaccineras. Barn och äldre personer löper ökad risk för uttorkning om de utsätts för smitta. De som har låg eller ingen saltsyrehalt i magsäcken bör tänka på att vaccinera sig eftersom de är mer mottagliga för smitta. Vaccination rekommenderas även till gravida och ammande kvinnor.

Kolera är en tarminfektion som ger svåra diarréer. Det farliga med kolera är den mycket stora vätskeförlust, som kan uppstå efter kort tid. Sjukdomen sprids med mat eller vatten som är smittat. Kolera finns i Asien och Afrika samt under senare år också i Sydamerika.

Om du reser till länder med kolera kan du förebygga smitta genom att vaccinera dig och vara försiktig med vad du dricker och äter. Vid sidan av skyddet mot kolera erhålls ett visst skydd mot "turistdiarré", vilket kan vara till glädje för en del resenärer.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se