Vaccinationsinformation
Vaccin mot Hepatit A

Förebyggande vaccination mot hepatit A för vuxna och barn från 1 års ålder omfattar totalt 2 doser.

Dos 1
Dos 2: 6-12 månader efter dos 1

Den första dosen av vaccinet ger fullgott skydd inför utlandsresa. En andra spruta behövs för att ge ett långtidsskydd, som beräknas kvarstå i minst 30 år.

Har du inte följt vaccinationsschemat, kontakta vaccinationsbyrå för rådgivning.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligt med: ömhet, rodnad och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, utmattning, sjukdomskänsla, feber illamående, aptitlöshet och diarré.

För ytterligare information, se FASS:
Vaqta

Sjukdomsinformation
Hepatit A

Hepatit A (epidemisk gulsot) förekommer över hela världen och finns på flera av våra vanligaste turistorter.

Viruset utsöndras i avföringen och sprids i huvudsak via avloppsförorenat dricksvatten eller mat som kommit i kontakt med förorenat vatten. Viruset kan även spridas när man simmar i vatten som är förorenat med avloppsvatten.

Barn upp till förskoleåldern blir sällan svårt sjuka. De kan däremot föra smittan vidare efter hemkomsten och av den anledningen kan man ändå överväga skydd framför allt till dagisbarn.

Symtom på hepatit A börjar efter två till sex veckor efter att man kommit i kontakt med viruset. Symtomen består av illamående (allmän sjukdomskänsla), feber, värk och smärta. Efter ett par dagar kan ögonvitorna och huden bli gulaktiga. Svårighetsgraden och typen av symtom kan variera. Har man drabbats av hepatit A blir man smittfri efter några veckor och infektionen leder aldrig till kronisk sjukdom. Genomgången naturlig hepatit A ger livslångt skydd.

Är du gravid är det extra viktigt att du skyddar dig mot sjukdomen vid resa till områden med hög risk.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se