Vaccinationsinformation
PPD (Tuberkulintest)

Innan vaccination mot tuberkulos måste PPD-test utföras.Vid detta test ges PPD (Purified Protein Derivate) in i huden på underarmens ovansida. Testet mäts efter 72 timmar, och är vägledande för vaccination.

För ytterligare information, se FASS
Tuberculin PPD RT 23 SSI

Sjukdomsinformation
PPD (Tuberkulintest)

Vid detta test kontrolleras behovet av vaccination mot Tuberkulos (TBC).

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se