Vaccinationsinformation
Vaccin mot Gula febern

Förebyggande vaccination mot gula febern omfattar en singeldos som kan ges till vuxna och barn från 9 månaders ålder.

Vaccinationen skall då dessutom vara utförd minst 10 dagar före ankomst till landet, och en dos ger ett bra skydd under en 10 års-period. Påfyllnadsdos tas efter 10 år.
Gula feber certifikatet gäller livet ut i vissa länder.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är rodnad runt injektionsstället, blåmärken, smärta eller obehag, svullnad eller bildande av en hård knöl under huden, huvudvärk.

För ytterligare information, se FASS
Stamaril®

Sjukdomsinformation
Gula Febern

Gula febern är en virussjukdom som angriper levern. Sjukdomen överförs genom myggbett. Det finns ingen behandling mot virusinfektionen, men däremot ett effektivt förebyggande vaccin som gäller i 10 år.

När en mygga sticker en smittad apa eller smittad människa får den i sig virus och kan föra smittan vidare. Virus kan också överföras i myggans ägg varför även myggorna är en reservoar för viruset. Smitta överförs inte direkt mellan människor.

Symtomen innebär oftast magont och kräkningar. Levern inflammeras vilket gör att huden kan få en gulaktig ton.

Gula febern förekommer i området cirka 15 grader norr och söder om ekvatorn i Afrika och i Syd- och Centralamerika.

I vissa länder krävs vaccination och vaccinationsintyg om man kommer resande från områden där gula febern förekommer. Dessa bestämmelser syftar mer till att skydda respektive land och mindre till att skydda enskilda resenärer. Exempelvis Sydafrika kräver vaccination mot gula febern för inresa i landet av resenärer som anländer till landet från stora delar av Afrika. Regeln gäller oavsett om man verkligen besökt landet eller endast vistast i transit i samband med mellanlandningar.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se