Vaccinationsinformation
Vaccin mot Rotavirus

Ingår i barnvaccinationsprogrammet.
Förebyggande vaccination mot rotavirus ges oralt i 2-3 doser till små barn som är mellan 6 och 24 veckor gamla.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående:
Diarrè, irritabilitet.

För ytterligare information, se FASS
Rotarix
RotaTeq

Sjukdomsinformation
Rotavirus

Rotavirus är den vanligaste orsaken till svår diarré med kräkning (gastroenterit) och feber hos spädbarn.
Viruset drabbar i princip, i olika svårighetsgrad, alla barn upp till och med 5 års ålder, där barn från 6 månader till 2 år är den största riskgruppen.

Viruset sprids via avföring och kräkning och är ett mycket smittsamt virus som kan finnas på saker, t.ex. barnets leksaker, under flera dagar. Det sprids enkelt på dagis och bland syskon hemma.
Vid rotavirusinfektion kan symtomen kvarstå i upp till 7 dagar och kan orsaka svår uttorkning. För att ersätta förlorad vätska är ofta inläggning på sjukhus nödvändig vilket kan vara en mycket stressande upplevelse för både barnet och föräldrarna.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se