Vaccination under graviditet
Att ta ställning till om ett vaccin eller malariaprofylax skall ges under graviditet fordrar en bedömning av risker och nytta. Om inte vaccinernas ofarlighet är absolut säkerställd bör alltså vaccinationer under graviditet endast utföras om det finns någon nackdel med att vänta.

Vaccin som är särskilt lämpliga att ge under graviditet
 1. Dukoral, vaccin mot kolera och LT-ETEC.
  Även vaccinet inte har använts i stor omfattning till gravida talar allt för prepararet är ofarligt för gravida. Nyttan av vaccinet är särskilt stor till denna grupp av resenärer eftersom allvarlig diarré hos modern kan påverka graviditeten negativt.
 2. Vaccin mot hepatit A
  Nuvarande vaccin har använts i så stor omfattning att vaccinering av gravida måste anses säker.
 3. Vaccin mot influensa
  Avdödade influensavirusvaccin anses i Sverige inte tillräckligt väl utprövade under graviditetmen kan enligt sosialstyrelsen ges inför en epidemi till en gravid kvinna som tillhör riskgrupper.
Vaccin som kan ges utan hänsyn till graviditet
 1. Vaccin mot Polio, Tetanus och Difteri är synnerligen väl utprövade och kan ges utan risk till gravida på vanliga indikationer.
 2. Alla immunglobuliner inklusive gammaglobulin kan ges på vanlig indikation.
Vaccin som aldrig skall ges under graviditet
Levande vaccin visat sig medföra ökad risk för fosterskador är sådana vacciner oftast kontraindicerade. Alla vacciner som kan ges på vanlig indikation är avdödade.
 1. MPR (mässling, påssjuka, röda hund).
 2. Vaccin mot Vattkoppor.
Accidentell vaccination eller malariaprofylax under graviditet eller inom 3 månader efter resan är aldrig en abortindikation oavsett vilket vaccin/profylaxpreparat som givits.
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se