Vaccinationsinformation
Läkemedelsprofylax mot Malaria

Risk att drabbas av malaria varierar mellan- och inom olika länder och är beroende av om besöket gäller stadsmiljö eller landsbygd. Dessutom varierar risken i hög grad mellan olika årstider.
Vi kan åtminstone välja mellan 5 olika malarialäkemedel som alla har sina för - och nackdelar. Oftast är risken för biverkningar större när mer effektiva preparat används.

Faktaschema över olika malariaprofylax
(öppnas i eget fönster)

 

För ytterligare information, se FASS:
Lariam®

Malarone®

Klorokinfosfat Recip

Doxyferm®

Sjukdomsinformation
Malaria

Malaria är en allvarlig och ibland dödlig sjukdom orsakad av encelliga parasiter från plasmodiumsläktet. Sjukdomen är mycket utbredd i de tropiska och subtropiska områdena i världen, framförallt i Afrika där man beräknar att ett barn dör var femte minut till följd av sjukdomen.

Sjukdomen sprids genom myggbett.
I Sverige rapporteras c:a 140 fall av malaria årligen. Samtliga är importfall och de flesta har smittats i Afrika.
Förekomsten av malaria varierar stort inom tropikerna.

Smittrisken kan kraftigt skilja sig åt mellan olika områden, vilket påverkar rekommendationer om hur sjukdomen bör förebyggas. De flesta till Sverige importerade fallen har smittats i Afrika och i Asien eller Syd- och Mellanamerika.

Inkubationstiden är i regel 2–4 veckor, men kan i undantagsfall uppgå till flera år, eftersom vissa malariaparasiter kan ligga latenta i kroppen i åratal.

Svår frossa och plötslig feber är det vanligaste symtomet, men ofta också illamående, huvudvärk, diarré och muskelvärk. Sjukdomsbilden är svår att särskilja från vanliga virusinfektioner i tarmen.

Malariaparasiten infekterar de röda blodkropparna, vilket gör att de förstörs och resultatet blir blodbrist. Slaggprodukter från de röda blodkropparna frigörs till blodet och kan leda till att blodkärl och kapillärer blockeras, vilket om det involverar nervsystemet kan leda till koma och eventuell död. Skador på njurarna är inte heller ovanligt, med direkt njursvikt som följd.

Allmänt förebyggande åtgärder

Man kan skydda sig mot malaria genom att skydda sig mot myggstick. Så kan man även minska risken för andra insektsöverförda smittor. Man bör till kvällarna, den tid då myggorna framför allt biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och till natten bör man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån myggen borta.

   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se