Vaccinationsinformation
Vaccin mot Stelkramp, Difteri & Kikhosta

För att få ett bra grundskydd rekommenderas att man får tre doser under ett år.

Dos 1
Dos 2: 2-3 månader efter dos 1
Dos 3: 12 månader efter dos 1

Får man en fjärde dos fem till tio år efter den tredje dosen har man skydd mot stelkramp i 20 år.

Grundskyddet mot stelkramp, difteri och kikhosta håller inte hela livet utan måste fyllas på med jämna mellanrum.

Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Har man inte ett skydd sedan tidigare behöver man vaccineras vid tre tillfällen. De flesta som är födda och uppvuxna i Sverige har blivit vaccinerade mot stelkramp som barn. Om det är mer än 20 år sedan man senast blev vaccinerad kan man behöva förnya sin vaccination. Är man osäker på om man har stelkrampsskydd bör man kontakta vården.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS:
Booostrix®
Booostrix® Polio

Sjukdomsinformation

Difteri kallas även äkta krupp och är en mycket allvarlig sjukdom. Den orsakas av en bakterie som kan bilda ett bakteriegift (toxin), vilket kan skada många av människans organ

För hundra år sedan var sjukdomen vanlig i Sverige. Genom bättre hygien och vår allmänna vaccination är difterifall numera mycket ovanliga här. Sjukdomen är dock fortfarande vanlig i många utvecklingsländer. Under senare år har den ökat i flera östeuropeiska länder, till exempel i Ryssland och Ukraina.

Difteri sprids enbart mellan människor. Smittan kan överföras vid nära kontakt med en sjuk person, till exempel genom saliv när man använder gemensamma glas, flaskor, matbestick eller cigarretter. Smittan kan också överföras med kyssar. Det är ovanligt att en sjuk person smittar någon utanför den allra närmaste vän- och familjekretsen. Det tar som regel två till fem dygn från smittotillfället till sjukdomen bryter ut. Obehandlad leder sjukdomen till döden för mellan fem till tio procent av de drabbade.