Vaccinationsinformation
Vaccin mot Livmoderhalscancer, HPV-infektion

I dagsläget finns två olika vaccin för vaccination mot livmoderhalscancer.
Gardasil 4® och Gardasil 9®. Vi säljer endast det nya vaccinet Garadsil 9®. Vaccin mot humant papillomvirus HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

Förebyggande vaccination mot livmoderhalscancer omfattar tre doser.

Dos 1
Dos 2: 2 månader efter dos 1
Dos 3: 6 månader efter dos 1

För flickor som fyllt 13 år men ännu inte 18 år är vaccinationen kostnadsfri i skolorna.
Landstinget upphörde med gratis vaccination mot livmoderhalscancer för flickor födda 1993-98 2017-12-31. För kvinnor upp till 26 år som inte ingår i ovanstående åldersgrupp ingår det äldre vaccinet Gardasil 4 i högkostnadsskyddet.
Gardasil 4 ger ett betydligt sämre skydd mot HPV än det nya vaccinet Gardasil 9.
Det nya vaccinen Gardasil 9 ingår ej utan får bekostas själv.
Vaccinet kan även ges till pojkar/män men då mot avgift.

Biverkningar som kan förekomma efter vaccination är ofta lindriga och snabbt övergående. Vid stickstället är det vanligast med: ömhet, rodnad, klåda och svullnad. Andra biverkningar är huvudvärk, sjukdomskänsla, feber och illamående.

För ytterligare information, se FASS
Gardasil®

Sjukdomsinformation
Livmoderhalscancer, HPV-infektion

Humana papillomvirus, HPV, är vanliga. Det finns mer än 100 olika typer av HPV och de flesta av oss smittas av ett eller flera HPV någon gång i livet. Oftast tar kroppens eget immunförsvar hand om infektionern, men inte alltid. Vaccinering ger skydd mot de virustyper som orsakar 7 av 10 fall av livmoderhalscancer.

De typer av HPV som orsakar livmoderhalscancer smittar vid sexuella kontakter. De kan smitta även om man inte har fullbordat samlag, och man kan vara smittsam även om man inte har några symtom.

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor mellan 20 och 45 år i Sverige. Varje år får ca 450 kvinnor livmoderhalscancer. Cellförändringar som kan utvecklas till livmoderhalscancer upptäcks vid gynekologisk cellprovtagning. Även om man vaccinerat sig är det viktigt att gå på cellprovstagningar.

Gardasil ger även skydd mot kondylom. Kondylom (könsvårtor), är en av våra vanligaste könssjukdomar. Var tionde svensk kvinna drabbas någon gång i livet. Kondylom visar sig som hudfärgade eller ljusröda vårtor eller vårtliknande knottror. Hos män sitter de ofta på förhuden eller ollonet, hos kvinnor ofta i slidan eller slidöppningen.
   
Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se