Antigen- och PCR-testning för reseintyg i fem steg.

Steg 1:

Det är ditt ansvar att ta reda på vilka regler som gäller i det land du ska resa till. Reglerna kan ändras med kort framförhållning. Tänk på att giltighetstiden för testet är kort – i regel bara några få dagar. Ta reda på vilka krav som gäller för inresa på ditt resmål, se www.swedenabroad.se och deras app Resklar samt på IATA’s (International Air Transport Association) “Covid-19 regulations map” www.iatatravelcentre.com

Steg 2:

Inför testning ber vi dig att ladda ner Coronafree-appen från App Store eller GooglePlay Store.
Lägg till alla dina nödvändiga uppgifter så som födelsedatum, passnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter måste vara registrerade för att intyget ska vara giltigt. Coronafree appen använder du för att enkelt få tillgång till ditt provsvar och intyg på ett säkert, kontrollerat och tillförlitligt sätt.
(För att kunna installera appen krävs iOs 13.0 el. högre alt. Android 5.0 samt tillgång till AppStore/GooglePlayStore. Om du inte har tillgång till detta så kan vi sköta registreringen på plats. Glöm inte att ta med dig ett giltigt pass då vi måste registrera passnummer i ditt reseintyg.)

Steg 3:

Testa dig för covid-19 hos oss i en av våra kliniker. Äldre negativa test för covid-19 eller test som du tar själv är inte giltiga. Vi utför antigentest som är godkända för resor och PCR-test som analyseras på laboratorium för ditt testintyg.

Glöm inte att ta med dig giltigt pass både för vuxna och barn.
Vi har ingen tidsbeställning utan det är drop-in som gäller. Dock ber vi dig att komma senast 30 min före stängning. Vi utför inga test vid tecken på luftvägsinfektion såsom feber, allmänsjukdomskänsla hosta och rinnande snuva.

Steg 4:

Efter din provtagning när ditt provresultat visar att ditt test är negativt, det vill säga att du inte är sjuk i covid-19, så skapas automatiskt ett reseintyg åt dig som är tillgänglig via Coronafree appen eller på papper.
Vid Antigentest kan vi lämna ut reseintyg efter ca 30 min medan intyg för PCR-test kan lämnas tidigast dagen efter.

Steg 5:

Nu är du på resa och då visar du upp ditt reseintyg i samband med id-kontroll och se till att ha ditt intyg och pass tillgängligt under hela resan.

Information om barn som begär testbevis:

  • Barn under 13 år sker genom vårdnadshavare dennes Coronafree app eller på papper.
  • Barn 13 till 15 år, får ladda ner Coronafree-appen och hantera sina personuppgifter och intyg under översikt och samtycke av deras vårdnadshavare.
  • Barn 16 till 17 år får ladda ner och hantera sina personuppgifter själva, men en vårdnadshavare kan fortfarande hantera deras personuppgifter och intyg om vårdnadshavaren vill det.
  • För alla barn under 18 år har vårdnadshavaren rätt att hantera deras personuppgifter och kan därför sköta deras intyg via vårdnadshavarens app.
  • Vi utför inte provtagning på barn som är yngre
    än 1 år.

E-hälsomyndigheten, Covidbevis och Coronafree appen:

Länsvaccinationer i Uppsala är anslutna till tjänsterna Covidbevis och Coronafree, vilket innebär att du kan testa dig för Covid-19 hos oss och därefter på ett säkert, snabbt och enkelt sätt få ett testbvevis eller reseintyg digitalt skickat till dig eller på papper.
Coronafree-appen är integrerad med eHälsomyndighetens tjänst Covidbevis och ger dig som användare möjlighet att se dina testresultat och alla dess relevanta detaljer i ett standardiserat digitalt format direkt i appen. 

Via appen kan du skriva ut intyget på egen skrivare.
Har du inte möjlighet att ladda ner appen eller vill att vi ombesörjer utskriften av reseintyget så lämnar vi enbart ut intyg på papper efter ID kontroll; Det vill säga man måste hämta ut intyget personligen med giltig legitimation.

Vid Antigentest kan vi lämna ut reseintyg på papper efter ca 30 min medan intyg för PCR-test kan lämnas tidigast dagen efter.

Informationen på dessa sidor är sammanställd från www.fass.se, www.smittskyddsinstitutet.se, www.1177.se, www.socialstyrelsen.se samt www.reseradet.se